Slovenský pohár detí a žiakov - 3. kolo a Majstrovstvá Slovenska v kumite družstiev 10-11 ročných - 13.04.2019

Informácie

Slovenský zväz karate a KK Stará Ľubovňa Vás pozývajú na 3. kolo Slovenského pohára detí a žiakov Majstrovstvá Slovenska v kumite družstiev 10-11 ročných. Súťaž je len pre pretekárov členských klubov SZK s platným preukazom SZK.

Uzávierka online registrácie je 10.4.2019 /24:00 hod./ - STREDA!!!

Upozorňujeme kluby na úpravu obmedzenia štartov pre Slovenský pohár detí a žiakov

a Majstrovstiev Slovenska detí a žiakov v kategóriách začiatočníkov.


V kategóriách začiatočníkov môžu nastúpiť len pretekári s STV maximálne 7. kyu (vrátane), ktorí doposiaľ v predchádzajúcich ročníkoch súťaží

Slovenského pohára a Majstrovstiev Slovenska detí a žiakov štartovali v uvedených kategóriách len v jednom roku.

To znamená, že akonáhle už pretekár štartoval na niektorej z uvedených súťaží

v dvoch kalendárnych rokoch, môže štartovať už len v kategóriách pokročilých.


Posledný termín zmeny hmotnostnej kategórie v kumite je 90 minút pred začatím kategórie podľa Timetable! Po tomto termíne už nie je možné pretekára prehodiť do inej kategórie!

Novinka:
Pretekári sa môžu odvážiť aj pred súťažou kumite pri stolíku ŠTK a ak splnia
limit hmotnostnej kategórie, do ktorej sú prihlásení, môžu dostať o tom potvrdenie,
ktorým sa potom preukážu rozhodcom na tatami a táto navážená hmotnosť im bude
uznaná.


Usporiadateľské konto: Slovenský zväz karate
Termín: 13.04.2019
Typ súťaže: Súťaž pre viac klubov
Registrácia: 25.03.2019 - 10.04.2019
Ostaršenie: Áno
Viacnásobný štart: Nie
Súbory na stiahnutie: SP3.pdf - 29.03.2019 11:23:15
Timetable:PDF - rozšírený zápis
PDF - skrátený zápis