ZIMNÁ UNIVERZIÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - 08.02.2022

Informácie

Podmienky účasti
Športovec musí byť riadnym študentom alebo absolventom (maximálne rok po získaní diplomu) vysokej školy, ktorá ho prihlasuje, vek do 28 rokov.
ZU SR 2022 sa môžu zúčastniť študenti všetkých vysokých škôl Slovenskej republiky, ktorí sa preukážu platným dokladom o štúdiu - International Student Identity Card (ISIC), indexom alebo kópiou diplomu. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na vysokých školách v SR. V prípade, že študent študuje dve vysoké školy súčasne, môže štartovať len za jednu vysokú školu. ZU SR 2022 sa nemôže zúčastniť študent, ktorý má v dobe konania ZU SR 2022 prerušené štúdium. V individuálnych športoch môže štartovať aj študent maturitného ročníka SŠ 2021/2022.


Usporiadateľské konto: Slovenský zväz karate
Termín: 08.02.2022
Typ súťaže: Súťaž pre viac klubov
Registrácia: 21.01.2022 - 21.01.2022
Ostaršenie: Áno
Viacnásobný štart: Nie
Súbory na stiahnutie: Propozicie-ZUSR2022-Karate.pdf - 22.01.2022 17:42:31