BOJOVNÍK SEIGOKAN - 23.12.2022

Informácie


Usporiadateľské konto: SEIGOKAN
Termín: 23.12.2022
Typ súťaže: Uzavretá klubová súťaž
Registrácia: 05.12.2022 - 22.12.2022
Ostaršenie: Áno
Viacnásobný štart: Áno