Memoriál Jozefa Juhaňáka 2019 - 18.05.2019

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:27
Počet súťažiacich:279
Počet štartov:499
Agility:141
Kata:165
Kumite:193
klub počet agilitykatakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia