Vianočný Turnaj vo Free-style Kata - 18.12.2021

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:1
Počet súťažiacich:20
Počet štartov:20
Kata:20
klub počet štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia