3.ročník Karate Dukla - 26.05.2022

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:1
Počet súťažiacich:18
Počet štartov:36
Kata:18
Kumite:18
klub počet katakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia