Račiansky Strapec 2022 - 11.09.2022

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:7
Počet súťažiacich:91
Počet štartov:161
Agility:45
Kata:116

Družstvá

Počet klubov:2
Počet družstiev:4
Počet štartov:4
Kata:4
klub počet agilitykata štarty
klub počet kata štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia