Trstenský pohár 2022 - 3. kolo a Majstrovstvá SsZK ml. dorastencov, dorastencov, juniorov a U21 - 19.11.2022

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:32
Počet súťažiacich:359
Počet štartov:489
Kata:143
Kumite:346
klub počet katakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia