15.ročník - Memoriál Michala Bozogáňa / 15th Memorial of Michal Bozogan - 14.01.2023

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:51
Počet súťažiacich:458
Počet štartov:532
Kata:65
Kumite:467
klub počet katakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia