Memoriál Rudolfa Farmadína - 11. ročník - 17.12.2022

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:50
Počet súťažiacich:479
Počet štartov:516
Kumite:516
klub počet kumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia