Orava cup 2023 - 28.01.2023

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:43
Počet súťažiacich:357
Počet štartov:498
Kata:165
Kumite:333
klub počet katakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia