Karate 1 series A - Atény - 13.01.2023

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:9
Počet súťažiacich:17
Počet štartov:17
Kata:17
klub počet kata štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia