Memoriál M. Bozogáňa - 11. ročník - 20.01.2018

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:36
Počet súťažiacich:387
Počet štartov:409
Kata:29
Kumite:380
klub počet katakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia