Grand Prix Žilina - 28.04.2018

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:49
Počet súťažiacich:498
Počet štartov:654
Kata:233
Kumite:421
klub počet katakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia