3. kolo žiackej ligy VÚKABU a TAUK - 24.02.2018

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:15
Počet súťažiacich:144
Počet štartov:256
Agility:22
Kata:118
Kumite:116

Družstvá

Počet klubov:6
Počet družstiev:33
Počet štartov:33
Kata:12
Kumite:21
klub počet agilitykatakumite štarty
klub počet katakumite štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia