4. kolo žiackej ligy VÚKABU a TAÚK - 21.04.2018

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:21
Počet súťažiacich:239
Počet štartov:413
Agility:43
Kata:170
Kumite:200

Družstvá

Počet klubov:5
Počet družstiev:45
Počet štartov:45
Kata:17
Kumite:28
klub počet agilitykatakumite štarty
klub počet katakumite štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia