Majstrovstvá Slovenskej republiky seniorov jednotlivcov a družstiev 2018 - 14.04.2018

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:37
Počet súťažiacich:107
Počet štartov:126
Kata:39
Kumite:87

Družstvá

Počet klubov:9
Počet družstiev:13
Počet štartov:13
Kata:3
Kumite:10
klub počet katakumite štarty
klub počet katakumite štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia