Cenník

Používanie portálu klubmi ako účastníkmi súťaže je bezplatné. Cenník je určený organizátorom súťaží. Registrácia súťaže je spoplatnená /bod 1 alebo 2/. Ostatné služby /body 3 až 6/ si organizátor môže nastaviť sám alebo si to nechať nastaviť za príslušný poplatok.

SlužbaCena
1.Registrácia uzavretej klubovej súťaže10 €
2.Registrácia otvorenej súťaže pre viac klubov30 €
3.Vytvorenie a nastavenie parametrov súťaže10 €
4.Nastavenie kategórií v počte 1-4020 €
5.Nastavenie kategórií v počte 41-9930 €
6.Nastavenie kategórií v počte 100 a viac50 €