Klubový Novoročný Turnaj 2022 - 11.01.2023

Informácie


Usporiadateľské konto: Športový klub karate SEIWA
Termín: 11.01.2023
Typ súťaže: Uzavretá klubová súťaž
Registrácia: 22.11.2022 - 08.01.2023
Mazanie pretekárov zo súpisky do: 08.01.2023
Ostaršenie: Áno
Viacnásobný štart: Áno