Dráhy bojovníkov - 04.01.2023

Informácie


Usporiadateľské konto: SEIGOKAN
Termín: 04.01.2023
Typ súťaže: Uzavretá klubová súťaž
Registrácia: 04.01.2023 - 05.01.2023
Mazanie pretekárov zo súpisky do: 05.01.2023
Ostaršenie: Áno
Viacnásobný štart: Áno