13TH MEMORIAL OF MICHAL BOZOGAN - 11.01.2020

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:37
Počet súťažiacich:395
Počet štartov:495
Kata:61
Kumite:434
klub počet katakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia