ĽUBOVŇA OPEN CUP 2019 - 05.10.2019

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:27
Počet súťažiacich:223
Počet štartov:354
Kata:168
Kumite:186
klub počet katakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia