3. KOLO ŽIACKEJ LIGY VÚKABU A TAÚK SEZÓNA 2019 - 2020 - 08.03.2020

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:22
Počet súťažiacich:244
Počet štartov:549
Agility:155
Kata:188
Kumite:206

Družstvá

Počet klubov:8
Počet družstiev:55
Počet štartov:55
Kata:22
Kumite:33
klub počet agilitykatakumite štarty
klub počet katakumite štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia