Otvorené Majstrovstvá ZsZK ml.+st.dorastu, juniorov, U21 a 2.kolo - 14.05.2022

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:18
Počet súťažiacich:165
Počet štartov:279
Kata:130
Kumite:149
klub počet katakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia