ODDIELOVÝ TURNAJ RAPID CUP - 14.07.2022

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:1
Počet súťažiacich:58
Počet štartov:107
Kata:56
Kumite:51
klub počet katakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia