Memoriál Jozefa Juhaňáka 2017 - 06.05.2017

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:28
Počet súťažiacich:280
Počet štartov:441
Agility:103
Kata:161
Kumite:177
klub počet agilitykatakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia