VIANOČNÝ TURNAJ 2022 - 17.12.2022

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:2
Počet súťažiacich:114
Počet štartov:128
Agility:41
Kata:45
Kumite:42
klub počet agilitykatakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia