VIANOČNÝ TURNAJ 2022 - 17.12.2022

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:1
Počet súťažiacich:93
Počet štartov:106
Agility:37
Kata:43
Kumite:26
klub počet agilitykatakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia