Zvolen Cup 2023 - 1. kolo Pohára SsZK - 04.02.2023

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:45
Počet súťažiacich:421
Počet štartov:570
Kata:204
Kumite:366
klub počet katakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia