SLOVENSKÝ POHÁR DETÍ A ŽIAKOV - 1. kolo - 11.02.2023

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:59
Počet súťažiacich:577
Počet štartov:1142
Agility:406
Kata:311
Kumite:425
klub počet agilitykatakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia