oddielova sutaz MTK Tatran ZARNOVICA - 28.01.2023

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:1
Počet súťažiacich:40
Počet štartov:40
Kata:4
Kumite:36
klub počet katakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia