2. kolo Žiackej ligy VÚKABU a TAÚK sezóna 2022 - 2023 - 25.03.2023

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:18
Počet súťažiacich:235
Počet štartov:470
Agility:130
Kata:144
Kumite:196

Družstvá

Počet klubov:9
Počet družstiev:42
Počet štartov:42
Kata:16
Kumite:26
klub počet agilitykatakumite štarty
klub počet katakumite štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia