Terchová Cup 2023 - 17.08.2023

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:5
Počet súťažiacich:256
Počet štartov:256
Agility:256
klub počet agility štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia