Bijeljina Open 2023 - 03.09.2023

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:20
Počet súťažiacich:35
Počet štartov:35
Kata:35
klub počet kata štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia