Seminár Kobudo - 07.10.2023

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:2
Počet súťažiacich:4
Počet štartov:4
Kata:4
klub počet kata štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia