1. kolo Žiackej ligy VÚKABU a TAÚK sezóna 2023 - 2024 - 23.09.2023

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:15
Počet súťažiacich:210
Počet štartov:450
Agility:110
Kata:154
Kumite:186

Družstvá

Počet klubov:8
Počet družstiev:51
Počet štartov:51
Kata:20
Kumite:31
klub počet agilitykatakumite štarty
klub počet katakumite štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia