2.kolo Žiackej ligy VÚKABU a TAÚK sezóna 2023 - 2024 - 20.04.2024

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:16
Počet súťažiacich:256
Počet štartov:505
Agility:135
Kata:159
Kumite:211

Družstvá

Počet klubov:10
Počet družstiev:44
Počet štartov:44
Kata:14
Kumite:30
klub počet agilitykatakumite štarty
klub počet katakumite štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia