11. Moštenica Cup 2023 - 18.08.2023

Informácie

ŠŠK Bratislava organizuje s spolupráci so Slovenským zväzom karate otvorenú súťaž pre pozvané kluby


Usporiadateľské konto: ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLAVA
Termín: 18.08.2023
Typ súťaže: Súťaž pre pozvané federácie / kluby
Registrácia: 01.06.2023 - 21.08.2023
Mazanie pretekárov zo súpisky do: 21.08.2023
Ostaršenie: Nie
Viacnásobný štart: Nie