11. Moštenica Cup 2023 - 18.08.2023

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:4
Počet súťažiacich:239
Počet štartov:239
Agility:177
Kata:48
Kumite:14
klub počet agilitykatakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia