MEMORIÁL RUDOLFA FARMADÍNA - 12. ROČNÍK - 16.12.2023

Informácie

Maximálny počet štartov na súťaži je 650.

Timetable bude zverejnený najneskôr v piatok 15. decembra 2023 o 18:00.

Prosíme pretekárov, aby sa na registráciu dostavili najneskôr 2 hodiny pred štartom kategórie.

Váženie pretekárov pri registrácií nie je povinné, avšak ak v prípade podania protestu pretekár prekročí hmotnostný limit a nebol pri registrácií odvážený, bude diskvalifikovaný.


Záujem o účasť na tréningoch a sparingoch (14.12.2023 a 15.12.2023) spolu so zoznamom záujemcov pošlite, prosím, na mail farmexNitra@gmail.com najneskôr do stredy 13.12.2023. 


The maximum number of entries in the competition is 650.

The timetable will be published no later than Friday 15th December 2023 at 6:00PM.

Competitors are requested to arrive at the registration no later than 2 hours before the start of the category.

Weighing competitors during registration is not mandatory, however, if a competitor exceeds the weight limit and was not weighed during registration, in the event of a protest, he will be disqualified.


Please send your interest in trainings and sparrings (14/12/2023 and 15/12/2023) together with the list of interested parties to farmexNitra@gmail.com no later than Wednesday 13/12/2023.
Usporiadateľské konto: Farmex Nitra
Termín: 16.12.2023
Typ súťaže: Súťaž pre viac klubov
Registrácia: 22.10.2023 - 12.12.2023
Mazanie pretekárov zo súpisky do: 12.12.2023
Ostaršenie: Áno
Viacnásobný štart: Áno
Súbory na stiahnutie: Buletin SK.pdf - 24.10.2023 22:12:23
Bulletin EN.pdf - 24.10.2023 22:12:52
Sparrings_EN-SK.pdf - 11.12.2023 23:11:09
Timetable:PDF - rozšírený zápis
PDF - skrátený zápis