MEMORIÁL RUDOLFA FARMADÍNA - 12. ROČNÍK - 16.12.2023

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:62
Počet súťažiacich:511
Počet štartov:558
Kumite:558
klub počet kumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia