Skúšky technickej vyspelosti - 14.06.2024

Informácie


Usporiadateľské konto: SPORT CENTRUM SENEC
Termín: 14.06.2024
Typ súťaže: Uzavretá klubová súťaž
Registrácia: 23.05.2024 - 10.06.2024
Mazanie pretekárov zo súpisky do: 12.06.2024
Ostaršenie: Nie
Viacnásobný štart: Nie