Skúšky technickej vyspelosti - 14.06.2024

Štatistika

klub počet štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia