ZIMNÁ UNIVERZIÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - 08.02.2022

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:10
Počet súťažiacich:42
Počet štartov:44
Kata:11
Kumite:33
klub počet katakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia