Skúšky technickej vyspelosti - 14.06.2024

Výsledky